Κατηγορία: SIME

ΣΕΙΡΑ RONDO

ΣΕΙΡΑ RONDO

 • Μαντεμένιος λέβητας πιεστικής καύσης μόνο για θέρμανση
 • Λέβητες με τρείς διαδρομές καυσαερίων
 • Θαλάμου καυσης βάσει DIN
 • Σταθερή πόρτα λέβητα
 • 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης (OF) απο 26,2 kW έως 63,3 kW με απόδοση 2 "αστέρων"
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

ΣΕΙΡΑ ESTELLE

ΣΕΙΡΑ ESTELLE

 • Μαντεμένιος λέβητας πιεστικής καύσης μόνο για θέρμανση
 • Λέβητες με τρεις διαδρομές καυσαερίων
 • Θαλάμου καυσης βάσει DIN
 • Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
 • 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης (OF) απο 26,2 kW έως 63,3 kW με απόδοση 2 "αστέρων"
 • 2 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης (ΟF) απο 34,8 kW έως 44,3 kW με παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

ΣΕΙΡΑ ESTELLE TS

ΣΕΙΡΑ ESTELLE TS

 • Μαντεμένιος λέβητας υπεραπόδοσης μόνο για θέρμανση
 • Λέβητες με τρείς διαδρομές καυσαερίων
 • Θαλάμου καυσης βάσει DIN
 • Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
 • 2 μοντέλα κλειστού θαλάμου καύσης (ΒF) απο 25,0 kW έως 32,4 kW με απόδοση 3 "αστέρων"
 • 2 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης (ΟF) απο 43,1 kW έως 51,7 kW με απόδοση 3 "αστέρων"
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

ΣΕΙΡΑ ESTELLE ΗΕ

ΣΕΙΡΑ ESTELLE ΗΕ

 • Λέβητας συμπυκνωμάτων μόνο για θέρμανση
 • Θαλάμου καύσης βάσει DIN
 • Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
 • 2 μοντέλα απο 26,2 kW έως 34,8 kW με απόδοση 4 "αστέρων" και βαθμό απόδοσης έως 102.5%
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

ΣΕΙΡΑ 1R

ΣΕΙΡΑ 1R

 • Μαντεμένιος λέβητας μόνο για θέρμανση
 • Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
 • 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης απο 73,4 kW έως      114,0 kW
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

ΣΕΙΡΑ 2R

ΣΕΙΡΑ 2R

 • Μαντεμένιος λέβητας μόνο για θέρμανση
 • Ανοιγόμενη πόρτα λέβητα
 • 5 μοντέλα ανοιχτού θαλάμου καύσης απο 113,5 kW έως       296,7 kW
 • Πίεση λειτουργίας 4 bar

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα