Κατηγορία: BALTUR

ΣΕΙΡΑ BTL (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

ΣΕΙΡΑ BTL (ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

 • Καυστήρες πετρελαίου πιεστικής καύσης
 • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267
 • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες EMC 2004/108/CE &  LV 2006/95/CE
 • Καυστήρες μονοβάθμιοι και διβάθμιοι ισχύος 17.8 kW έως        391 kW

ΣΕΙΡΑ TBL (ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

ΣΕΙΡΑ TBL (ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

 • Καυστήρες πετρελαίου πιεστικής καύσης
 • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267
 • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες EMC 2004/108/CE &  LV 2006/95/CE
 • Καυστήρες διβάθμιοι ισχύος 160 kW έως 2.100 kW

ΣΕΙΡΑ ΒΤ (ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

ΣΕΙΡΑ ΒΤ (ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ)

 • Καυστήρες πετρελαίου πιεστικής καύσης
 • Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες EMC 2004/108/CE &  LV 2006/95/CE
 • Καυστήρες διβάθμιοι ισχύος 873 kW έως 3.854 kW

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα