Κατηγορία: Εύκαμπτοι αγωγοί & Στηρίγματα τοίχου

Ανοξείδωτος

Ανοξείδωτος

- Μήκη σε 1000mm, 2000mm και 3000mm

- Ποιότητα INOX AISI 304 BA

- Διαθέσιμες διατομές μέχρι Φ 450

Αλουμινίου

Αλουμινίου

- Μήκη σε 1000mm, 2000mm και 3000mm

- Ποιότητα αλουμινίου 8150 H21

- Εως και Φ 230 παράγονται σε 3m και παραδίδονται συμπιεσμένοι σε μήκη 1m

- Διαθέσιμες διατομές μέχρι και Φ 450

Σφικτήρες εύκαπτων αεραγωγών

Σφικτήρες εύκαπτων αεραγωγών

Στήριγμα τοίχου απλό

Στήριγμα τοίχου απλό

Στήριγμα τοίχου ενισχυμένο

Στήριγμα τοίχου ενισχυμένο

Στήριγμα τοίχου ρυθμιζόμενο

Στήριγμα τοίχου ρυθμιζόμενο

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα