Κατηγορία: Αμόνωτοι με πιστοποίηση CE

Καπναγωγός αμόνωτος CE

Καπναγωγός αμόνωτος CE

 - Λεία επιφάνεια, ευθείας ραφής

- Ποιότητα ΙNOX AISI 316L

- Μήκη σε 500 mm & 1000 mm

Ταφ αμόνωτο CE

Ταφ αμόνωτο CE


Καμπύλη 90o αμόνωτη  CE

Καμπύλη 90o αμόνωτη CE


Καμπύλη 45ο αμόνωτη CE

Καμπύλη 45ο αμόνωτη CE


Τριγωνική βάση αμόνωτη CE

Τριγωνική βάση αμόνωτη CE


Συστολή αμόνωτη CE

Συστολή αμόνωτη CE


Τάπα καθαρισμού αμόνωτη CE

Τάπα καθαρισμού αμόνωτη CE

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα