Κατηγορία: Μονωμένοι ομόκεντροι με πιστοποίηση CE

Καπναγωγός μονωμένος CE

Καπναγωγός μονωμένος CE

- Λεία επιφάνεια, ευθείας ραφής

- Πυκνότητα μόνωσης 60Kg/m3

- Ποιότητα ΙNOX AISI 304 BA

- Πάχος ελάσματος 0,4mm & 0,5mm

- Μήκη σε 500 mm & 1000 mm

Ταφ μονωμένο CE

Ταφ μονωμένο CE


 

 

Καμπύλη 90o μονωμένη  CE

Καμπύλη 90o μονωμένη CE


Καμπύλη 45ο μονωμένη CE

Καμπύλη 45ο μονωμένη CE

Τριγωνική βάση μονωμένη CE

Τριγωνική βάση μονωμένη CE

Συστολή μονωμένη CE

Συστολή μονωμένη CE


Τάπα καθαρισμού CE

Τάπα καθαρισμού CE

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα