Κατηγορία: Ηλεκτρονικοί Θερμοστάτες χώρου

RAA 31.16

RAA 31.16

 - Μηχανικός θερμοστάτης
 - Ποτενσιόμετρο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας
 - Διακόπτης On - Off
 - Ενδεικτική λυχνία ένδειξης απαίτησης

RAA 31.26

RAA 31.26

 - Μηχανικός Θερμαστάτης
 - Με επιπλέον εντολή για ζεστό νερό χρήσης
 - Ποτενσιόμετρο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας
 - Διακόπτης On – Off
 - Ενδεικτική λυχνία ένδειξης απαίτησης
 - Διακόπτη και λυχνία ένδειξης ενεργοποίησης ζεστού νερού χρήσης

RAA 21

RAA 21

RAA 31

RAA 31

RAA 41

RAA 41

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα